Čarovniški procesi v Prlekiji

Do čarovniških procesov na slovenskem Štajerskem je prišlo kakor drugod po Evropi predvsem zaradi praznoverja ljudi in njihovega strahu pred hudičem. Na njihovo množičnost so vplivali tudi različni zunanji dejavniki, ki so jih ljudje pod vplivom cerkve pripisovali hudiču in njegovim pomočnikom na zemlji, to je čarovnikom in čarovnicam. Še posebej je na naravne ujme in nesreče bil občutljiv vinorodni okoliš Slovenskih goric.

Kar se tiče števila procesov na slovenskem Štajerskem, lahko opazimo, da je število le-teh doseglo svoj vrh v drugi polovici 17. stoletja. To pa je tudi čas pogostih naravnih nesreč (poplave, požari), kužnih bolezni in vojn, ki so divjale po našem ozemlju ali njegovi soseščini. Požari so bili v 16. in 17. stoletju strah in trepet ne le mest na slovenskem Štajerskem, temveč po vsej Evropi, kajti večina mest je bila iz lesa in hiše so stale druga ob drugi.

Ugodna tla za pravcati izbruh preganjanja čarovnic v drugi polovici 17. stoletja pa so naredile velike poplave, ki so prizadele slovensko Štajersko v letih 1675 in 1684. Temu so se pridružile še slabe letine v letih 1649, 1660, 1661 in 1690, nadalje kobilice, ki so zdesetkale pridelke, ter najhujše zlo tistega časa - kuga. V 17. stoletju je kuga ali katera od kužnih bolezni kar osemdesetkrat razsajala na Slovenskem, še posebej v letih 1600-1602, 1623-1631, 1641-1648, 1664-1669 in 1679-1683. Leta 1679 so kugo k nam najbrž prinesli vojaki iz Vojne krajine in je v naših krajih pobirala smrtni davek med leti 1680 in 1683. V nekaterih krajih je kuga prebivalstvo dobesedno zdesetkala in minilo je kar precej časa, da so si prizadeti kraji opomogli.

Pogostost in nerazumljivost teh nesreč sta preprosto ljudstvo zelo preplašili in zaradi nevednosti so vzroke zanje iskali v delu temnih sil - čarovnic. Tudi zato so bili procesi proti njim tako surovi in krvavi, kajti marsikdaj so ljudje s tem zmanjševali lasten strah pred prihodnostjo.

Glavna središča čarovniških procesov na slovenskem Štajerskem so bili Hrastovec, Vurberg, Ormož, Ljutomer, Maribor, Ptuj, Radgona in Celje. V letih 1546 do 1746, to je bilo obdobje čarovniških procesov na slovenskem Štajerskem, se je zvrstilo od 250 do 300 čarovniških procesov, na katerih je bilo ponavadi več obtožencev hkrati.

Statistični podatki o čarovniških procesih na slovenskem Štajerskem med leti 1546 in 1746:

 • obtožene ženske - 22
 • obtoženi moški - 36
 • obtoženi - spol neznan - 172
 • skupno število obtoženih - 230
 • mučeni - 56
 • obsojeni na smrt - 170
 • obsojeni na druge kazni - po navadi prebičani in izgnani - 6
 • umrli v ječi - 10
 • ušli - 3
 • oproščeni - 21
 • neznano - 17
 • Skupaj - 153